Bursa Szkolna Nr 1 w III edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Miło nam poinformować, że nasza bursa została zakwalifikowana do III edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Teraz czeka nas powołanie specjalnego zespołu zadaniowego, udział w szkoleniach, mapowanie potrzeb, zgłaszanie projektów, wspólny wybór tych najbardziej odpowiadających potrzebom całej społeczności bursy. Te wyzwania, stoją przed naszą młodzieżą w ramach realizacji procedury Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w następnym roku szkolnym. Bardzo się cieszymy i już teraz zabieramy do pracy!!!

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/szkolny-budzet-obywatelski/aktualnosci-/znamy-szkoly-zakwalifikowane-do-iii-edycji-szkolnych-budzetow-obywatelskich,46,4942,1.html

Spotkanie szkoleniowe w ramach 3 edycji SBO za nami!😍

Zapoznanie z etapami SBO, omówienie zasad powołania Szkolnego Zespołu Roboczego oraz pisania regulaminu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego – z tym zmierzyliśmy się wspólnie z przedstawicielami 20 placówek oświatowych, które będą realizować Szkolne Budżety Obywatelskie w roku szkolnym 2023/2024 w piątek 19 maja w ACKiM UMCS Chatka Żaka
🏫 Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego,
🏫 III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II,
🏫 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
🏫 Bursa Szkolna nr 1,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza,
🏫 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego,
🏫 V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 47 im. J. I. Kraszewskiego,
🏫 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori,
🏫 Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego.

Spotykamy się, integrujemy, wymieniamy informacjami i pomysłami, mobilizujemy się wzajemnie do kolejnych etapów działań w ramach procesu realizacji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Jednym słowem jest aktywnie i w szkołach i podczas spotkań informacyjnych w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”.

 

Kolejne spotkanie warsztatowe w ramach SBO

4 października spotkaliśmy się ponownie ACK Chatka Żaka, żeby porozmawiać o weryfikacji projektów oraz o przygotowaniu zasad głosowania/deliberacji i wyboru projektów.
Większość szkół powołała już Szkolne Zespoły Robocze, które opracowują regulaminy SBO. Regulamin powinien zostać opracowany w taki sposób, aby zapewnić realizację procesu na zasadach partycypacyjnych, włączających do wspólnego działania całą społeczność szkolną, placówki czy ośrodka. Powinniśmy pamiętać, że finansowanie może obejmować: zakup szeroko rozumianego wyposażenia szkoły, terenów przyszkolnych, pomocy dydaktycznych, materiałów, narzędzi, usług, w tym usług edukacyjnych, animacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zadań merytorycznych etc., które zostaną uznane za najważniejsze przez daną społeczność szkolną.

Konkurs Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie – trzecia edycja realizowany jest w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

 

Kolejne warsztaty w ramach SBO

Wrzesień i październik to najbardziej aktywne miesiące w ramach realizacji procesu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Szkoły i placówki pracują teraz na warsztatach z zakresu budowania Szkolnych Zespołów Roboczych, zarządzania ich pracą w kontekście partycypacyjnego włączania społeczności szkolnej do działania, pisania regulaminu SBO oraz mapowania potrzeb.

Podstawą realizacji SBO w placówce jest zbudowanie zgranego zespołu, który zajmuje się organizacją całego procesu. Kolejnym krokiem jest napisanie wewnętrznego regulaminu SBO dla szkoły. Bardzo ważne jest, aby regulamin napisać w sposób włączający każdego przedstawiciela i przedstawicielkę społeczności szkolnej, a jednocześnie żeby przewidzieć w nim procedury zachowania w różnych okolicznościach, np. sposoby głosowania, postępowanie w przypadku równej liczby głosów oddanych na projekty, następstwa oszczędności gdy zakupy za artykuły do wykonania danego projektu okażą się jednak tańsze itp.

Szkolimy się! – warsztaty w Bursie Szkolnej Nr 1

We wtorek 19 września odbył się w naszej bursie 3 godzinny warsztat przeprowadzony przez Panią Klaudynę Mach przedstawicielkę Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”, która od 13 lat zajmuje się projektami szkoleniowymi skierowanymi do dzieci i młodzieży. Nasza wspólna praca warsztatowa oparta była na następujących zasadach: dobre relacje podczas warsztatów, stosowanie technik angażujących uczestników i uczestniczki, trening poprzez doświadczenie, wskazanie przełożenia zdobytej wiedzy na życie codzienne, odpowiadanie na potrzeby grupy warsztatowej.

Cele warsztatu obejmowały:

  • budowanie Szkolnego Zespołu Roboczego (SZR)

  • zarządzania pracą w ramach SZR

  • Zapoznanie z podstawowymi wartościami i zasadami działania SBO

  • Zaplanowanie działań w ramach SBO

  • Stworzenie wspólnych zasad współpracy dla SZR

Konkurs Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie – trzecia edycja realizowany jest w ramach inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/szkolny-budzet-obywatelski/aktualnosci-/

Pracujemy nad Regulaminem SBO!

U nas praca wre:-) Działamy w ramach realizacji Projektu III Edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Generujemy pomysły i przygotowujemy regulamin. Następnym etapem będzie pisanie i składanie Projektów. Wszyscy jesteśmy ich ciekawi!!!

Mamy Regulamin!

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

 

Projekty gotowe! – weryfikacja!

Spotkanie Zespołu Roboczego SBO już za nami. Zespół dokonał weryfikacji 8 zgłoszonych projektów pod kątem ich poprawności i zgodności z regulaminem a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie. Zespół 5 projektów zweryfikował pozytywnie natomiast 3 zostały zwrócone autorom w celu ich poprawy. Jeden z nich powinien być poprawiony ze względu na brak oszacowanych kosztów. Dwóm ze względu na podobną tematykę zasugerowano połączenie w jeden wspólny projekt. Autorzy mają teraz 5 dni na ich poprawę i ponowne złożenie do Zespołu.

Promujemy projekty

A u nas kolejny etap SBO rozpoczęty! Promujemy projekty. 20 i 21 listopada głosujemy!!!!

Mamy Zwycięzcę!

20 i 21 listopada odbyły się wybory, w których społeczność bursy zadecydowała, który ze złożonych projektów zostanie zrealizowany w ramach Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Po podliczeniu głosów największą ich ilość uzyskał połączony projekt grup II i III „Co by nam się dobrze ćwiczyło – kondycja fizyczna miarą naszych czasów” – modernizacja siłowni – zakup sprzętów.

Gratulujemy i przystępujemy do realizacji wygranego projektu!!!