Dyrektor

Grażyna Piotrowska

Wicedyrektor

Andrzej Mazurek

Wychowawcy

Wiesław Bodo

Katarzyna Daniło-Choroś

Krzysztof Iwanicki

Katarzyna Kot

Monika Kowalska

Iwona Kusik

Jagoda Podkalicka-Galant

                     Joanna Kulikowska

Michał Pilip

Urszula Przybylska

                     Tomasz Samolej

Iwona Sławińska

Artur Sobczak

Aneta Waleniak