Inspektorem Danych Osobowych Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie jest Pan  Witold Przeszlakowski, e-mail: , tel: 81 466-17-70


Informacja o dostępności architektonicznej Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie mieści się wejście główne po przejściu czterech schodków wzwyż;
 • drugie dojście do budynku od podwórka (dostawa towarów do kuchni), gdzie mieści się wejście po sześciu schodach wzwyż;
 • dojazd do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki 7.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • klatki schodowe dostępne z holu wejściowego, wejścia tylnego oraz korytarzy na poszczególnych piętrach;
 • korytarze na pierwszym, drugim oraz trzecim piętrze dostępne z klatek schodowych;
 • budynek nie posiada windy.

Opis dostosowań budynku:

 • w budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
 • w budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na niskim piętrze;

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością strony Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie prosimy o kontakt: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 533 05 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Ostatnia aktualizacja 18.03.2022 r.