Powstanie Bursy Szkolnej Nr 1 datowane jest na 24.08.1948 kiedy to został wmurowany pod jej budowę kamień węgielny.
Budynek bursy ufundowany został przez rolników powiatu lubelskiego z udziałem rolników całego województwa z dobrowolnych składek pod hasłem: „Budujemy bursę dla dzieci chłopskich”.
W roku 1950 do placówki wprowadzili się pierwsi mieszkańcy. Dwa lata później przyjęła ona nazwę Bursa Szkolnictwa Zawodowego Nr 1 przy ulicy Róży Luksemburg w Lublinie.
W latach 1965 – 1971 w bursie działał Ośrodek Szkolenia Młodzieży Zagranicznej, głównie dla uczniów z Korei, Tunezji i Iraku, którzy pobierają naukę w lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych.
W roku 1969 powstała pierwsza filia bursy w Państwowym Domu Młodzieży przy ulicy Grodzkiej na Starym Mieście i działa do roku 1971. W tym samym roku utworzona została filia placówki przy ulicy, Zana 11, której działalność trwała do roku 1993.
W 1996 roku następuje zmiana nazwy i od tej pory pod adresem Ks. Jerzego Popiełuszki 7 mieści się Bursa Szkolna Nr 1.
Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie oferuje miejsca zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Lublin.