W związku z przejęciem obsługi finansowej bursy przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty nastąpi zmiana opłat za pobyt w bursie. Wpłaty będą uiszczane wyłącznie przelewem na indywidualne konto każdego wychowanka.

Uwaga:

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulega wysokość opłat za zakwaterowanie w bursie:

Czesne od stycznia 2023: 100 zł.

Wysokość opłaty za wyżywienie: stawka dzienna – 18 zł

 

Terminy opłat oraz indywidualne konta wychowanków pozostają bez zmian.