Cyberprzemoc – prelekcja

W czwartek 19 października odbyło się w bursie spotkanie dla młodzieży z Dzielnicowym IV Komisariatu w Lublinie poświęcone odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie dotyczyło kilku istotnych kwestii.  Prowadzący przedstawił informacje dotyczące procedury sądowej dla nieletnich, w tym jakie czynności mogą prowadzić do postawienia nieletniego przed sądem, omówił programy edukacyjne i działania prewencyjne, które mogą pomóc w uniknięciu niepożądanych zachowań nieletnich oraz zrozumieniu konsekwencji prawnych, wyjaśnił rodzaje kar i sankcji, które mogą być nałożone na nieletnich za popełnione przestępstwa. Dzielnicowy podkreślił znaczenie współpracy rodziców w procesie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz konieczność monitorowania ich działań. Podsumowując, spotkanie miało na celu edukację i informowanie zarówno nieletnich, jak i ich rodziców, w kwestiach związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz sposobach unikania problemów prawnych.