Bursa w Teatrze – „Prometeusz”

W poniedziałek 6 listopada młodzież naszej bursy pod opieką pani wychowawczyni Anety Waleniak i pana wychowawcy Michała Pilipa miała okazję i przyjemność obejrzenia spektaklu akrobatyczno – tanecznego pt. „Prometeusz”. Spektakl wystawiony w CSK a przygotowany przez wrocławską scenę teatralną grany był  już w kilkunastu miastach Polski ponad 100 razy dla ponad 100 000 widzów.

„Przedstawienie opiera się na ruchu, ale nie jest spektaklem stricte tanecznym ani pantomimicznym. Jako główny środek wyrazu artyści wykorzystują szeroko rozumiany ruch sceniczny, taniec, akrobacje oraz ekwilibrystykę cyrkową. Kolejną cechą, która może wyróżniać ten spektakl, jest jego nawiązanie w formie do teatru antycznego. Walorem realizacji jest połączenie widowiska z teatrem dramatycznym. Treść jest uniwersalna i ponadczasowa. Kanwą przestawienia jest antyczny mit o Prometeuszu, który za pomocą wykradzionego bogom ognia budzi w ludziach rozum, myślenie, kreatywność, pasje i zainteresowanie światem. Prometeusz jest tutaj przedstawicielem humanizmu, świeckości, rozwoju i nauki, natomiast Zeus symbolizuje dogmatyczną wiarę, bezkrytyczne kultywowanie tradycji i ślepe, bezmyślne posłuszeństwo”.