70 lat Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie

W 2020 Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie obchodzi 70 – lecie swojego istnienia. Dyrektor Bursy Pani Grażyna Piotrowska wspólnie z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Młodzieży planowali uczcić tę rocznicę we właściwy, podniosły sposób, jednak plany pokrzyżował koronawirus.

Ze względu na panującą pandemię i konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa wszelkie spotkania musimy odłożyć na czasy, kiedy będzie to dla nas wszystkich bezpieczne.

Jednak, aby ten fakt w jakiś sposób podkreślić Rada Samorządu Bursy postanowiła przygotować materiał, który przeniesie byłych i obecnych wychowanków oraz wychowawców w lata 50,60,70,80,90 i 2000.

Na początek trochę historii.

Powstanie Bursy Szkolnej Nr 1 datowane jest na 24.08.1948 kiedy to został wmurowany pod jej budowę kamień węgielny.

Budynek bursy ufundowany został przez rolników powiatu lubelskiego z udziałem rolników całego województwa z dobrowolnych składek pod hasłem: „Budujemy bursę dla dzieci chłopskich”.

W roku 1950 do placówki wprowadzają się pierwsi mieszkańcy. Dwa lata później przyjmuje ona nazwę Bursa Szkolnictwa Zawodowego Nr 1 przy ulicy Róży Luksemburg w Lublinie. W latach 1965 – 1971 w bursie działa Ośrodek Szkolenia Młodzieży Zagranicznej, głównie dla uczniów z Korei, Tunezji i Iraku, którzy pobierają naukę w lubelskich szkołach pondgimnazjanych.

W roku 1969 powstaje pierwsza filia bursy w Państwowym Domu Młodzieży przy ulicy Grodzkiej na Starym Mieście i działa do roku 1971. W tym samym roku utworzona zostaje filia placówki przy ulicy, Zana 11, której działalność trwa do roku 1993.

W 1996 roku następuje zmiana nazwy i od tej pory pod adresem Ks. Jerzego Popiełuszki 7 mieści się Bursa Szkolna Nr 1.

Od roku 1952 do 1989 stanowisko dyrektora bursy pełni pan Mieczysław Bień, w latach 1989 – 1991 pan Kazimierz Rodak, od 1991 – 2001 pani Anna Hasiak – Zientek.

W roku 2001 dyrektorem Bursy Szkolnej Nr 1 zostaje pani Grażyna Piotrowska, która kieruje nią do dnia dzisiejszego.

            Aby uczcić ten wspaniały jubileusz i wychodząc naprzeciw zainteresowaniu i propozycjom naszych byłych wychowanków zachęcamy do przesyłania na adres bursy waszych wspomnień, przemyśleń, komentarzy, zdjęć i adresów do kontaktów. Wszystkie zamieścimy na stronie bursy.

Gorąco wszystkich pozdrawiamy i zachęcamy do zapoznania się (a może przypomnienia sobie) „Bursowych Wspomnień” , którymi zechciał się z nami podzielić nasz były wychowanek z lat 1961 -1966. To dla naszych obecnych wychowanków dobra lekcja historii a dla byłych powrót do lat młodzieńczych.

Czekamy na lepsze (zdrowsze) czasy i do zobaczenia…może za rok!

Zapraszamy do Galerii Wspomnień, którą będziemy dla Was na bieżąco aktualizować!