Strzeleckie zajęcia sportowe online

PAMIĘĆ MIĘŚNIOWA, WZORCE RUCHOWE, AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ.

Często można usłyszeć stwierdzenie, że najlepsi strzelcy sportowi uczą się pewnych ruchów i zachowań aż do pełnej ich automatyzacji. To prawda. Dlatego zachęcamy członków koła strzeleckiego BS1 do ćwiczeń strzeleckich w warunkach domowych, – czyli do treningu bezstrzałowego.

 

Darmowe pomoce do wykorzystania:

https://www.facebook.com/KlubStrzeleckiGrot/posts/892965197548550

https://www.combat.pl/blog/post/techniki-strzelania-jak-celnie-strzelac-z-wiatrowki

http://apnl.pl/poradnik-praktyka/trening-bezstrzalowy/

http://apnl.pl/poradnik-praktyka/jak-celowac/

https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/ogolne-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie-strzeleckim.pdf