Nastolatki 3.0….

„Nastolatki 3.0”  to termin, który określa współczesną młodzież i powstał na potrzeby projektu badawczego z 2014 roku „ Nastolatki wobec Internetu” zrealizowanego na zlecenie Rzecznika praw Dziecka, a przeprowadzonych przez NASK i Pedagogium WSNS,
Projekt ten jest kontynuowany i ma na celu analizę aktywności młodzieży w Internecie, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.
Mobilność urządzenia jest dla nastolatków priorytetowa. Nastolatki wykazują się szczególnie intensywną aktywnością w cyberprzestrzeni. Obecność w sieci stała się dla nich niemalże normą społeczną, a dzięki technologii mobilnej, Internet towarzyszy im praktycznie w ciągu całego dnia.
Wobec czego my jako placówka wychowawcza również zdecydowaliśmy się na udział w zaproponowanym nam projekcie „ Granie na ekranie”, ale o tym w naszym następnym spotkaniu….
Dzisiaj zajmijmy się samym zagadnieniem nastolatków 3.O i tym co dotychczas udało się ustalić, jeśli chodzi o zachowania młodzieży w cyberprzestrzeni. Możliwości telefonów komórkowych, ich wysoka wydajność oraz wygoda w użytkowaniu niezależnie od miejsca pobytu sprawiają, że w pokoleniu najmłodszych użytkowników Internetu prawie wyparły one komputery stacjonarne.
Rozwój przenośnych urządzeń pozwolił nastolatkom na nieograniczony czasem i miejscem dostęp do sieci.
Nie zaskakują więc wyniki badania, które pokazują, iż obecnie najbardziej popularnym narzędziem wśród nastolatków do łączenia się z siecią jest telefon komórkowy i smartfon.
Przeciętny nastolatek korzysta z niego ponad trzy godziny dziennie. Zdecydowana większość badanej młodzieży (93,4%) deklaruje, że korzysta z Internetu wiele razy w ciągu dnia, a ponad 30% jest stale on-line. Tylko 0,7% młodych ludzi w ogóle nie korzysta z Internetu. Rozpoczynając badania w 2014 roku większość ankietowanych korzystało z Internetu na komputerze stacjonarnym, a w 2016 roku już nieco ponad połowa badanych (52,8%) deklarowała, że nie stosuje tego urządzenia nawet w szkole, choć nadal jest to najczęściej spotykany rodzaj wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych.
W 2019 roku odsetek użytkowników komputerów stacjonarnych zmniejszył się do 28,9%. Znaczącą informacją jest także ilość czasu spędzanego przez młodych ludzi w Internecie – trzy lata temu jedna trzecia (31,3%) badanych deklarowała, że korzysta z Internetu przez ponad 5 godzin dziennie. W najnowszym badaniu przedziały czasowe są nieco inne, tym niemniej wyniki pokazują, że aż 44,6% respondentów spędza w sieci co najmniej 4 godziny na dobę, w tym 12% z nich wybrało odpowiedź „8 lub więcej godzin”. Z kolei grupa tych, którzy korzystają z Internetu nie dłużej niż godzinę w ciągu dnia to tylko 8,9% populacji badanych. Trend ten szczególnie wyraźnie widać u dziewcząt, które znacznie intensywniej korzystają z Internetu zarówno w domu, szkole, u znajomych, jak i w miejscach publicznych, gdzie dostępna jest siec WiFi. Chłopcy z kolei częściej korzystają z komputera i konsoli do gier. Internet, wirtualny świat stał się nieodzowną częścią naszego życia.
Tym bardziej w obecnej sytuacji, gdzie zostaliśmy zmuszeni do przeniesienia praktycznie naszego całego życia do przestrzeni on-line. Jest to niewątpliwie pewnego rodzaju dobro, z którego możemy korzystać, ale nie zapominajmy, że Internet nie zastąpi nam bliskości, relacji, prawdziwych kontaktów międzyludzkich, sięgnięcia po zwykłą książkę, czy zagrania w planszówkę ze znajomymi.