Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach