Zapraszamy do udziału w II Maratonie Języka Niemieckiego pod Patronatem Zarządu Rady Dzielnicy Wieniawa

Zapraszamy chętną młodzież lubelskich burs i internatów do wzięcia udziału w II Maratonie Języka Niemieckiego pod Patronatem Zarządu Rady Dzielnicy Wieniawa.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem II Maratonu Języka Niemieckiego jest Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie, za całą organizację tj. przygotowanie i opracowanie zestawu pytań konkursowych – odpowiada Pani Aneta Waleniak – nauczyciel-wychowawca

CELE KONKURSU

 1.  Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych.
 2. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy o niemieckojęzycznych krajach.
 3. Stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkim wychowankom bez względu na stopień opanowania języka.
 4. Promocja języka niemieckiego.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej lubelskich burs i internatów.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 3. Liczba uczestników z jednej bursy – maksymalnie 3 osoby.
 4. Konkurs odbywa się w jednej grupie zaawansowania.

ZASADY KONKURSU

 1. II Maraton Języka Niemieckiego przeprowadza Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli języka niemieckiego
 2. I etap maratonu przeprowadzany jest w formie pisemnej. Pytania testowe wymagają podstawowej wiedzy w zakresie historii, kultury, polityki oraz geografii Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Po rozwiązaniu testów przez uczestników maratonu, komisja sprawdza je i podaje wyniki. Osoby z największą ilość punktów przechodzą do etapu II.
 3. II etap to rozumienie ze słuchu. Zawodnicy otrzymują kartki z ćwiczeniami, które muszą wykonać po wysłuchaniu trzech różnych zadań słuchowych.
 4. Premiowane są miejsca: 1,2,3.
 5. Zwycięzcy otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia do udziału w Maratonie składane są do 21.05.2018 r.
 2. Konkurs odbędzie się 23.05.2018 r. o godzinie 18.00 w Bursie Szkolnej nr 1.
 3. Wyniki Konkursu – rozdanie dyplomów i nagród zostanie ogłoszone w tym samym dniu około godz. 20.00.

Pliki do pobrania:

formularz i oświadczenie II Maraton Jęz. Niemieckiego

Regulamin II Maraton Jęz. Niemieckiego

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *