Ufundujemy Ci naukę w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie!

Do końca marca masz czas, by starać się o kompleksowe stypendium „Horyzonty”, umożliwiające edukację   w   naszym   liceum.   Dzięki   możliwościom,   które   daje   program stypendialny finansowany przez Fundację EFC oraz Fundacji Rodziny Staraków, we współpracy z naszą szkołą – możesz uczyć się i mieszkać w Lublinie za darmo. O stypendium „Horyzonty” mogą się ubiegać uczniowie klas ósmych, pochodzący z miejscowości zamieszkałych  do 30   tysięcy   mieszkańców, których średni dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza kwoty 1200 zł netto/miesięcznie. Kandydat musi także pomyślnie przejść rekrutację do naszego liceum. Fundacja współpracuje z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie już od jedenastu lat. EFC finansuje swoim Stypendystom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, warsztaty oraz wyjazdy zimowe i letnie. Stypendyści mieszkają w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie. Dyrekcja liceum jak i grono pedagogiczne dbają o wszechstronny rozwój swoich uczniów, w tym także Stypendystów EFC.

Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl.

Ostateczny termin upływa 31 marca!