Sukcesy w VIII Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego „Miłość w moich oczach”

Serdecznie gratulujemy Dominice Wiertel zdobycia I miejsca w kategorii literackiej oraz Zuzannie Szymaniak III miejsca w kategorii plastycznej  w VIII Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego „Miłość w moich oczach”. Dumni z naszych wychowanek życzymy dalszych sukcesów i rozwoju talentów!