Projekt Prewencyjno – Edukacyjny Komendy Miejskiej Policji w Lubinie „Stop Wandalom”

Wraz z początkiem nowego roku nasza bursa włączyła się do Projektu Prewencyjno – Edukacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lubinie „STOP WANDALOM”.

Celem głównym projektu jest ograniczenie liczby zdarzeń dotyczących niszczenia mienia na terenie naszego miasta. Cele szczegółowe to: obniżenie liczby przestępstw i wykroczeń dotyczących  niszczenia mienia, podniesienie poziomu ujawniania i wyciągania konsekwencji prawnych wobec sprawców uszkodzenia i niszczenia mienia, uwrażliwianie społeczności lokalnej na reagowanie na aspołeczne zachowania w postaci niszczenia mienia na placach, klatkach, parkingach itp., zmotywowanie nauczycieli do  wdrażania zajęć poświęconych ochronie mienia w tym szczególnie reagowanie na aspołeczne  zachowanie innych.

W ramach projektu młodzież naszej bursy została zapoznana z ww. zagadnieniami poprzez udział w spotkaniu edukacyjnym informującym o sposobie zapobiegania i reagowania na zaistniałe wykroczenia.