OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI – JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

„DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC I SZACUNEK.”

                                                                     –  Prezydent Ignacy Mościcki o Józefie Piłsudskim.

 

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne. Jego ojciec, również Józef, brał udział w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku.

Józef Piłsudski całe życie podporządkował służbie Ojczyźnie, dlatego słusznie nazywamy go dzisiaj Ojcem Niepodległości. To wielki polityk, Naczelnik Państwa, Wódz Naczelny i Pierwszy Marszałek Polski. Był głównym twórcą powrotu ojczyzny na mapę Europy po latach rozbiorów. Józef Piłsudski oddał ogromne zasługi dla naszego narodu poprzez swoją wieloletnią i bezkompromisową walkę o odrodzenie Rzeczypospolitej po I wojnie światowej. Jako Naczelny Wódz przeprowadził udany manewr oskrzydlający Armię Czerwoną wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia 1920 r. przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Już wtedy stał się ikoną niepodległości. Był to jednak dopiero początek budowy niezależnego państwa i początek walki o jego granice. Pod przewodnictwem Piłsudskiego udało się tę niepodległość obronić, ustanowić nowy ustrój i konstytucję, Sejm, Senat oraz zbudować podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały naród. Do niemal ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną chorobę – raka wątroby. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu obok pokoleń królów i najwybitniejszych Polaków, serce zaś zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki, na cmentarzu Na Rossie.

Józef Piłsudski skierował do nas słowa nad którymi warto się zastanowić w kontekście wychowania młodzieży :

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski 11 listopada 1918 roku ogłosił całemu światu, że Polska odzyskała niepodległość. Powiedział wtedy:   ” Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.

/Telegram Józefa Piłsudskiego notyfikujący powstanie państwa polskiego /*

*więcej:  https://muzeumpilsudski.pl/poznaj-historie-nadania-depeszy/

Ciekawostka: https://www.komendant.cal.pl/glos-jozefa-pilsudskiego-o-smiechu-mp3/