III WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ BURS I INTERNATÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN z okazji 200. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki oraz 700. lecia Miasta Lublin

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie zaprasza do udziału w III. WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTWACH STRZELECKICH Z BRONI PNEUMATYCZNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ BURS I INTERNATÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LUBLIN z okazji 200. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki oraz 700. lecia Miasta Lublin w dniach 19, 20 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN

Tegoroczne zawody odbywać się będą w ramach obchodów 200. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki oraz 700. lecia miasta Lublin. Od wielu lat propagujemy idee obronności Kraju wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz burs i internatów Miasta Lublin oraz województwa lubelskiego.

Honorowy Patronat:

Prezydent Miasta Lublin

Marszałek Województwa Lubelskiego

Patronat:                               

Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia

Zarząd Rady Dzielnicy „Wieniawa”

Patronat Medialny:

Tygodnik „Nowy Tydzień”

Cel zawodów:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 2. Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży.
 3. Nabywanie umiejętności strzeleckich.
 4. Sportowa rywalizacja.

Organizator:

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie,

Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju w Lublinie.

Uczestnicy:    

3 osobowe drużyny (dziewcząt lub chłopców lub zespoły mieszane) – obowiązkowa, ważna legitymacja szkolna.

Dopuszcza się udział więcej niż jednej drużyny w zawodach po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem zawodów

Sekretariat zawodów:  

Krzysztof Iwanicki – wychowawca

Kierownik zawodów

Wiesław Bodo

Zgłoszenie udziału:

Zgłoszenia można dokonywać:

listownie  na adres:  Bursa Szkolna Nr 1, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin;

faxem: 81  533-05-30  lub

e-mailem:

wykorzystując kartę zgłoszeń”  – do dnia 12.04. 2017r. 

Miejsce i termin:

Strzelnica pneumatyczna w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 7

19 i 20 KWIETNIA 2017r. (środa, czwartek)

Sędziowie

Zbigniew Szyszkowski, s. kl. Państwowej PZSS – sędzia główny

Mirosław Siwek, s. kl. III PZSS – sędzia obliczeniowy

Michał Kamela, s. kl. III PZSS

PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW

Program zawodów:

19.04.2017

godz. 10.00  – otwarcie zawodów,

godz. 10.15 – 16.00  – przeprowadzanie zawodów

20.04.2017

godz. 09.00 – 16.30   – przeprowadzanie zawodów,

godz. 17.00   – wręczenie pucharów, medali, dyplomów, nagród. Zakończenie zawodów.

KONKURENCJA:

Kpn 30 Postawa stojąca

Karabinek FWB 300, kaliber 4,5mm, odległość 10m. 5 strzałów próbnych, 30 strzałów ocenianych dla szkół ponadgimnazjalnych, natomiast dla szkół gimnazjalnych – 20 strzałów ocenianych, po 5 strzałów do tarczy w czasie 30 minut.

Broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy zawodów!

Klasyfikacja:

 • Drużynowa za I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych; ponadgimnazjalnych; burs i internatów – puchary, dyplomy, nagrody.
 • Drużynowa za II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych; ponadgimnazjalnych; burs i internatów – puchary, dyplomy, nagrody.
 • Drużynowa za III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych; ponadgimnazjalnych; burs i internatów – puchary, dyplomy, nagrody.
 • Indywidualna oddzielnie w kategorii szkół gimnazjalnych; ponadgimnazjalnych; burs i internatów, dziewcząt i chłopców za miejsca I, II, III – medale i dyplomy, nagrody.

Inne postanowienia:

 • Za realizację zawodów odpowiedzialna jest Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie.
 • Szczegółowych informacji udziela Wiesław Bodo – 606 423 665.
 • Umiejętność posługiwania się karabinkiem FWB 300 przez zawodników potwierdza opiekun i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 • Do spraw nieomówionych w ww. regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Zawodnicy są ubezpieczeni polisą NW i OC/LOK na 2017 rok.

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1

         Grażyna Piotrowska

Regulamin do pobrania

Karta zgłoszeń do pobrania