I Maraton Języka Niemieckiego w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie

Zapraszamy chętną młodzież ponadgimnazjalną lubelskich burs i internatów do wzięcia udziału w I Maratonie Języka Niemieckiego pod patronatem Zarządu Rady Dzielnicy Wieniawa.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie:

REGULAMIN I MARATONU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ORGANIZATOR: Organizatorem I Maratonu Języka Niemieckiego jest Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie – odpowiedzialna Pani Aneta Waleniak.

CELE MARATONU:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
 2. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy gramatyczno-leksykalnej i wyłonienie wychowanków z najlepszą znajomością języka niemieckiego i wiedzy o Niemczech.
 3. Promocja języka niemieckiego.

ZAŁOŻENIE OGÓLNE:

 1. Maraton przeznaczony jest dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
 2. Udział w maratonie jest dobrowolny.
 3. Maraton obejmuje dwa etapy konkursowe: pisemny i ustny.

ZASADY ORAZ MIEJSCE PRZEPROWADZENIA I i II KONKURSU:

 1. Konkursy przeprowadza Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli języka niemieckiego.
 2. Konkursy odbywają się w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie.
 3. I Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej – test gramatyczno-leksykalny, II Konkurs obejmuje część ustną, która jest przewidziana w formie quizu i dotyczy znajomości geografii, polityki i kultury Niemiec.
 4. Test trwa 45 minut, wszystkie zadania są punktowane. Uczestnicy z największą liczbą punktów przechodzą do II konkursu.
 5. Część ustna trwa 15 minut.
 6. Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów.
 7. Premiowane są miejsca: 1, 2, 3.
 8. Zwycięzcy otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody.

TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

 1. Zgłoszenia do udziału w Maratonie składa chętna młodzież do 24.03.2017 r.
 2. Konkurs odbędzie się 29.03.2017 r. o godzinie 18.00 w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie, ul. J. Popiełuszki 7.
 3. Wyniki Konkursu – rozdanie dyplomów i nagród nastąpi po zakończeniu maratonu.

PRZEBIEG I MARATONU JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

18.00- 18.15 –  uroczyste powitanie uczestników

18.15-19.00 – test gramatyczno-leksykalny

19.00-19.15  – sprawdzanie testów przez jury

19.15-19.30 – część ustna (quiz)

19.30-19.40 – podsumowanie maratonu – rozdanie dyplomów i nagród

 

Do pobrania – regulamin I Maratonu Języka Niemieckiego