Grupa Pat przypomina „22 Lutego Dzień Ofiar Przestępstw”

W związku z ustanowieniem w 2003 roku dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 22 – 28 lutego 2021 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Wychowankowie grupy Pat z tej okazji przygotowali tablice informacyjną w Bursie chcąc zwrócić uwagę na istotę i rangę problemu.

Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą wzorem lat ubiegłych będą porady prawne udzielane w różnych instytucjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą w tych dniach skorzystać z bezpłatnych porad i informacji, które – z uwagi od obostrzenia wynikające z zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – będą w większości mieć formę porad telefonicznych. Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W związku ze zwróceniem uwagi na szeroki zasięg problemu, wielotorowość pomocy ofiarom powstał projekt „Sieci  Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ideą, która przyświecała jego powstaniu, była chęć stworzenia zintegrowanego systemu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Działalność Sieci jest możliwa dzięki odbywającej się na wielu poziomach współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą osobom pokrzywdzonym. Ich celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia ofierze przestępstwa oraz przywrócenie jej do stanu emocjonalnego sprzed traumatycznego wydarzenia.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działające na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje 16 Ośrodków Pomocy.                                            Przypominamy, że każdy, kto potrzebuje wsparcia rozmowy, jest świadkiem lub ofiarą przestępstwa może skorzystać z bezpłatnych numerów alarmowych:

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przestępstw – 116 006, który pozwoli ofiarom na szybki i bezpłatny dostęp między innymi do specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz psychologów

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 – 2:00, można także zarejestrować się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail.

 Zasady ABCD funkcjonowania Telefonu 116 111:

Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.
Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.
Chętnie – konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.
Dyskretnie – wszystko, o czym  powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami 116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym.