Granie na Ekranie

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie wzięła udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym pt. „Granie na ekranie” realizowanym przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej.

Projekt pt. „GRANIE NA EKRANIE” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN.

To największe ogólnopolskie badania naukowe poświęcone zachowaniom „growym” młodzieży w Polsce. Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnienień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online.

Celem badań jest przyniesienie odpowiedzi na kilka pytań: Jak często i w jakie gry gra polska młodzież? Jakie korzyści, a jakie negatywne konsekwencje polskiej młodzieży przynosi czynność grania w gry cyfrowe? Jaka jest skala uzależnienia? Ilu młodych planuje związać swoje życie z grami cyfrowymi?

23 wychowanków naszej bursy aktywnie wzięło udział w badaniu ankietowym. Ankiety były anonimowe, przesyłane w wersji elektronicznej.

Opracowane wyniki posłużą organizatorom do stworzenia szczegółowego raportu z badań, opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych, a także programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy wszystkim wychowankom za zaangażowanie i udział w badaniu.