Dzień papieski 2020 – Totus Tuus

Idźmy naprzód z nadzieją!

….

Nigdy więcej jedni oddzieleni od drugich!

Nigdy więcej jedni przeciw drugim!

Wszyscy razem, solidarni, świadomi obecności Boga!.

Jan Paweł II

„Totus Tuus” 2020 – Tegoroczny Dzień Papieski ma charakter wyjątkowy.

Dlatego, że obchodzimy go w roku 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,

ale również dlatego, że odbywa się w okresie pandemii koronawirusa.

Dzień papieski obchodzony jest 16 października.

To właśnie wtedy – 16 października 1978 r. zabrzmiało Habemuspapam!.

Karol Wojtyła został wybrany Papieżem i przyjął imię Jan Paweł II.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „TotusTuus” jest blisko związane z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do śmierci. „TotusTuus” oznacza „Cały Twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję.

To, na ile i jak wielkim autorytetem był dla na Jan Paweł II, może wskazać, jak stosujemy się do jego zawsze aktualnych myśli, które tak chętnie adoptuje się w formie cytatów.

„Człowiek XXI wieku będzie musiał wykształcić w sobie poczucie odpowiedzialności.

 Przede wszystkim odpowiedzialności osobistej,

rozwijając poczucie obowiązku i postawę uczciwości w pracy:

 korupcja, przestępczość zorganizowana ani bierność, nigdy nie mogą prowadzić

do prawdziwej i zdrowej demokracji. Ale trzeba do tego dodać także poczucie odpowiedzialności wobec innych: troskę o najuboższych, udział w strukturach wzajemnej pomocy w miejscu pracy i na płaszczyźnie socjalnej, szacunek dla przyrody i środowiska – wszystkie te imperatywy trzeba realizować, aby można było zbudować świat,

który umożliwi wyższą jakość wspólnego życia”.

….

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia

w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm….’

 tak wyjątkowe przesłanie na obecny wyjątkowy rok pandemii…