DORADZTWO ZAWODOWE – CIEKAWE ZAWODY

Inżynier DevOps – zawód przyszłości

Co robię?

Sprawiam, że firmy tworzą wysokiej jakości programy i aplikacje szybciej i sprawniej.Jako inżynier DevOps, po angielsku DevOpsEngineer, nadzoruję prace zespołów tworzących nowe oprogramowanie i administratorów systemów, zajmujących się jego wdrażaniem oraz utrzymaniem środowisk, w których te nowe programy i aplikacje działają. DevOps to szeroko stosowane podejście do tworzenia programów i aplikacji, polegające na bliskiej współpracy zespołu utrzymania IT i twórców oprogramowania. Moim zadaniem jest, żeby ci, którzy tworzą nowe oprogramowanie lub aplikacje współpracowali z zespołami odpowiedzialnymi za utrzymanie oraz obsługę IT, potrafili wspólnie szukać nowych rozwiązań, najlepszych z punktu widzenia całego projektu, dbając o zachowanie jego wysokiej jakości.

Co powinienem umieć?

Muszę znać środowisko Windows i Linux, np. CentOs, RedHat, Debian, Ubuntu, języki skryptowe, w tym Bash, Perl/Python, csh, Groovy, Fedora, Ruby, narzędzia do automatyzacji, takie, jak Puppet, Jenkins, Ansible, Hudson, oraz do do tworzenia oprogramowania. Oprócz tego ważna jest umiejętność budowy i administrowania bazami danych oraz pracy w chmurze obliczeniowej typu Amazon Web Services, czy Azure.

Predyspozycje zdrowotne: sprawne dłonie i palce, żeby móc efektywnie pracować na komputerze,

brak poważnych wad wzroku.

Gdzie mogę pracować?

W firmach z branży IT, zwłaszcza w tych zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

Źródło: https://mapakarier.org/