Bursa pamięta o „Żołnierzach Wyklętych”

Pamiętamy o żołnierzach wyklętych – sekcja bibliotekarska przygotowała tablicę informacyjno -pamiątkową poświęconą „Wyklętym”, która od kilku dni została wystawiona na holu głównym.

Młodzież wzięła także udział w wieczorze słowno-muzycznym poświęconym pamięci Żołnierzy Niezłomnych w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.