• W związku z przejęciem obsługi finansowej bursy przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty nastąpi zmiana opłat za pobyt w bursie.

    Wpłaty będą uiszczane wyłącznie przelewem na indywidualne konto każdego wychowanka.

    Z przyczyn niezależnych od bursy numery kont będą podane po 6 września 2019 roku.

     

    Czesne za m-c wrzesień – 70 zł.

    Opłata za pełne wyżywienie za m-c wrzesień – 198 zł.