Napisali o IV Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckiech

Artykuł z Nowego Tygodnia nr 24, 11-17 czerwca 2018 r.