8-15 MAJA TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Po raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021 r. Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w naszym życiu.

Tegoroczna XVIII edycja Tygodnia Bibliotek 2021 odbywa się pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”, według zwycięskiego projektu Katarzyny Stanny. Promujący Tydzień plakat przedstawia obraz smartfona – niezbędnego narzędzia współczesnej komunikacji, z tapetą na ekranie z wizerunkiem Jana  Gutenberga – wynalazcy druku. Plakat symbolicznie łączy dwa podstawowe środki przekazu: elektroniczny i tradycyjny analogowy. Łączy dziejowe przełomy w dziejach ludzkości: wynalazek druku oraz wynalezienie komunikacji internetowej.

Bolejemy nad spadkiem czytelnictwa. Jednak paradoksalnie pandemia ma też dobre strony – nastąpił bowiem wzrost czytelnictwa w Polsce. Zamknięcie w domach skłoniło wiele Polek i wielu Polaków do sięgnięcia po literaturę. Najnowsze wyniki badań nad czytelnictwem wyzwalają optymizm. W dniu 21 kwietnia Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy Raport o Stanie Czytelnictwa w Polsce za 2020 rok.  Na zadawane od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To najlepszy wynik od sześciu lat. Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna, popularna, ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku. Czytanie książek nadal częściej i chętniej praktykowane jest w formie papierowej niż cyfrowej. Patrz raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku”

Dla czytelników wybierających e-lektury przedstawiamy poniżej wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków oraz audiobooków.

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

http://chmuraczytania.pl/catalog.php

https://polona.pl/

https://www.nexto.pl/ebooki/darmowe_c1219.xml

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy

W Lublinie

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie co roku aktywnie włącza się w obchody Tygodnia Bibliotek. https://www.mbp.lublin.pl/component/djevents/details/2021-05-08/222-xviii-tydzien-bibliotek

Nie pozostają też bierne inne biblioteki. My, na miarę naszych możliwości, włączamy się akcję promocji czytelnictwa i bibliotek podczas nadchodzącego tygodnia. Będziemy sukcesywnie zamieszczać wybrane prace, składające się na retrospektywną wystawę pokonkursową plakatów „Czytanie polecam”, które powstały podczas realizacji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Czytanie polecam”; organizator: Bursa Szkolna Br 1 w Lublinie, w latach 2012-2018. Będą też inne wydarzenia!

Cudownego tygodnia w towarzystwie książki!