3 MARCA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY

3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Święto zostało ustanowione w 1986 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy (PEN Club). Nazwa stowarzyszenia składa się z pierwszych liter słów: poets, playwrites, essayists, novelists. PEN Club został założony w 1921 roku w Londynie przez Catherine Amy Dawson Scott, angielską pisarkę i poetkę. Obszarem działania stowarzyszenia jest promowanie wartości literatury w rozwoju współpracy międzynarodowej. PEN Club zrzesza wykwalifikowanych pisarzy oraz pisarki, dziennikarzy, tłumaczy oraz wszystkich aktywnie działających na rzecz literatury, bez względu na różnice narodowościowe, czy religijne. Założycielem polskiego Oddziału PEN Club był Stefan Żeromski, który sprawował funkcje pierwszego prezesa.
Celem działania PEN Club jest promowanie swobodnej wymiany twórczości ponad wszelkimi konfliktami narodowymi, klasowymi, rasowymi, czy przeciwstawianie się dyktaturze lub cenzurze. Działania stowarzyszenia opierają się na przyjaźni i intelektualnej współpracy pisarzy w walce przeciwko ograniczeniu wolności słowa oraz w rozwijaniu społeczności miłośników literatury na całym świecie. Choć według danych ankietowych, spada czytelnictwo w Polsce, to zawsze warto przeczytać książkę, bo jak stwierdził Jarosław Iwaszkiewicz, za każdą książką kryje się autor. Jego pisanie jest zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela”.