22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi uznany został za święto globalne w 1990 roku, obecnie obchodzone jest ono w 192 krajach. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Działanie na rzecz klimatu”. Przemysł, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarstwa domowe czyli niemal każda działalność człowieka przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, a tym samym do ocieplania klimatu. Musimy zrozumieć, że każdy z nas może dbać o środowisko, a nasze codzienne przyzwyczajenia i wybory również mają wpływ na zmiany klimatu.

W Dniu Ziemi zachęcamy do wyjścia z domu, udania się do lasu, parku czy na łąkę i poświęcenia czasu na refleksję, jak Przyroda jest fascynująca,  piękna i ciekawa.

Święto to jest doskonałą okazją do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem ludzi.