22 kwietnia Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie, obecnie w 192 krajach. Celem obchodów jest budowanie świadomości jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.
Korzenie Światowego Dnia Ziemi wywodzą się z obserwacji przesilenia letniego. Tym samym Dzień Ziemi obchodzony jest często w dniu równonocy wiosennej – 20 / 21 marca. Bardziej rozpowszechnioną, w wielu krajach, w tym i Polsce, datą jest jednak 22 kwietnia.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 r.

Z okazji tego święta 22 kwietnia resort klimatu organizuje warsztaty on-line dla uczniów. Wiodącym tematem tegorocznej 50 edycji będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie www.dzienziemiwmk.pl.

Ministerstwo dodało, że aby wziąć udział w warsztatach należy 22 kwietnia o godz. 11.40 kliknąć w link www.dzienziemiwmk.pl.