Złota Strofa dla Julii Urbańskiej

14 marca 2017 r. w MDK „Pod Akacją” odbył się XVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicz. Nasza wychowanka Julia Urbańska zdobyła nagrodę Złotej Strofy za interpretację wiersza Julii Hartwig „Elegia lubelska”.

Gratulujemy.