Poetka z Lublina – Julia Hartwig

Przestać śnić
to nie znaczy przestać żyć
ale na pewno znaczy
żyć mniej.

Julia Hartwig

 

Szykuje się duchowa uczta!

Lublin sposobi się do obchodów setnej rocznicy urodzin swojej Honorowej Obywatelki – Julii Hartwig. W 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Julii Hartwig, jednej z najwybitniejszych współczesnych polskich poetek, także pisarki, eseistki, tłumaczki z języka francuskiego i angielskiego, autorki wstępów do albumów fotograficznych brata Edwarda Hartwiga. Poetka miała w dorobku blisko 30 tomów wierszy, była autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów.

            Julia Hartwig urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową. Uczyła się w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie, gdzie w 1939 roku zdała maturę. W 1936 roku w gazetce szkolnej „W słońce” opublikowała swój pierwszy wiersz. Podczas II wojny światowej była łączniczką Armii Krajowej, uczestniczką podziemnego życia kulturalnego. Studiowała polonistykę i romanistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim (1942-1944) i Uniwersytecie Warszawskim (1946) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1947-1950 przebywała we Francji, gdzie była stypendystką rządu francuskiego i urzędniczką w dziale kulturalnym Ambasady Polskiej w Paryżu.  W latach 1970-1974, razem z mężem Arturem Międzyrzecki i córką Danielą Międzyrzecką, mieszkała w Stanach Zjednoczonych.  Po powrocie do Polski zamieszkała  w Warszawie, skąd wielokrotnie powracała do miasta rodzinnego. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie.

            Julia Hartwig działała w opozycji antykomunistycznej, W styczniu 1976 roku należała do sygnatariuszy „Memoriału 101”, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. W latach 1986-1991 była związana z NSZZ „Solidarność”.

Lublin pozostał dla poetki miejscem bliskim i ważnym. Poświęciła mu utwory poetyckie i eseje.  W rodzinnym mieście są nadal „ślady obecności” Julii Hartwig: miejsca związane z jej rodziną, budynki szkół do których uczęszczała, miejsca dla niej osobiście ważne. Julia Hartwig jest Honorową Obywatelką Lublina. W Lublinie, w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, przechowywana jest w depozycie część prywatnego archiwum Julii Hartwig  jej męża – Artura Międzyrzeckiego oraz fotograficzne archiwum jej brata – Edwarda Hartwiga.

             Lublin to miejsce, które doprowadza do rodzinnych okolic, do mojej ulicy, do mojej kamienicy. Tu wracam zawsze z wielkim sentymentem (…). Trudno, żeby człowiek wrażliwy, który mieszka w Lublinie, nie wyczuł tego, czym jest to miasto, tak o swoich relacjach z Lublinem mówiła poetka

Julia Hartwig zmarła 13 lipca 2017 roku w Pensylwanii. Pogrzeb poetki odbył się 13 września 2017 roku  w Warszawie. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.

ja także kiedy odejdę

może w ciemności zaświecę

            O tak! Świecisz nam pani Julio najjaśniej: swoją duszą, gwiazdą swojego talentu i na pewno gdzieś tam  w niebie piszesz niebiańskie wiersze!

https://www.youtube.com/hashtag/juliahartwig

            Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi zaplanował szereg działań mających na celu uczczenie poetki oraz przypomnienie jej związków z Lublinem.

Media o wydarzeniu:

31.01.2021 Alfabet lubelski / Hartwigowie

https://radio.lublin.pl/2021/01/31-01-2021-alfabet-lubelski-hartwigowie/

Lublin będzie świętował 100. urodziny Julii Hartwig

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-bedzie-swietowal-100-urodziny-julii-hartwig,n,1000286418.html

Lublin będzie obchodził setne urodziny Julii Hartwig. Wiersze na schodach i spacery

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,26953348,wiersze-na-schodach-i-spacery-lublin-bedzie-obchodzil-setne.html

Lublin przygotowuje się do 100 rocznicy urodzin Julii Hartwig

https://lublin.gosc.pl/doc/6806676.Lublin-przygotowuje-sie-do-100-rocznicy-urodzin-Julii-Hartwi