Zaproszenie na spotkanie z rodzicami

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 serdecznie zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 30 września 2018 roku (niedziela) o godzinie 16.00 w świetlicy bursy. Omówione zostaną najważniejsze i bieżące spostrzeżenia dotyczące spraw opiekuńczo-wychowawczych oraz funkcjonowania placówki.

Ponadto odbędzie się szkolenie dla rodziców pt. „Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

Z poważaniem

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1

Grażyna Piotrowska