ZAPRASZAMY NA VI. MISTRZOSTWA STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ – 20.11.2018 r.

VI. MISTRZOSTWA  STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA  LUBLIN

z okazji jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

REGULAMIN:

Cele  zawodów
 • Uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Propagowanie strzelectwa sportowego i wychowania patriotycznego wśród młodzieży.
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 • Nauka sportowej rywalizacji poprzez udział w zawodach.
Honorowy Patronat
 • Prezydent Miasta Lublin
 • Związek Piłsudczyków RP
 • Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia
 • Tygodnik „Nowy Tydzień”
Organizator
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie
 • Zarząd Wojewódzki LOK w Lublinie
Uczestnicy 3 osobowe drużyny dziewcząt, chłopców lub drużyny mieszane szkół podstawowych (w tym III klasa gimnazjum), szkół ponadpodstawowych oraz burs i internatów miasta Lublin (obowiązkowa, ważna  legitymacja szkolna).
Sekretariat zawodów Iwanicki Krzysztof – wychowawca, animator sportu
ZGŁOSZENIA Pisemne zgłoszenie udziału, KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ prosimy kierować: tel/fax: 81 5330530 lub pocztą elektroniczną e-mail:    do dnia  12 listopada 2018 r.
Termin i miejsce 20 LISTOPADA 2018 r.  Strzelnica pneumatyczna w Bursie Szkolnej Nr 1, ul. Ks. J. Popiełuszki 7
Skład sędziowski

Zbigniew Szyszkowski – s. kl. P  PZSS – sędzia główny oraz sędziowie powołani przez organizatorów.

Kierownik zawodów Wiesław Bodo –  wychowawca, instruktor strzelectwa sportowego

 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW:

Program zawodów: 20.11.2018r. godz.: 09.00 – 17.00   – rozpoczęcie i przeprowadzenie zawodów.
Podsumowanie zawodów: 21.11.2018 r., godz. 17.30  – część artystyczna, wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród.
KONKURENCJA:   Kpn 30,20

Karabinek FWB 300, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych do tarczy i 30 strzałów ocenianych (po 5 strzałów do tarczy), czas 30 min. W przypadku szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych 20 strzałów ocenianych.

Broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy zawodów!

 

Klasyfikacja:

SZKOŁY PODSTAWOWE

(w tym III klasa gimnazjalna)

 • Drużynowo za miejsce I – puchar i dyplom Prezydenta Miasta Lublin
 • Drużynowo za miejsce II i III – puchar i dyplom Prezesa Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia
 • Indywidualnie – za miejsca I, II, III oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców –  medale, dyplomy, nagrody – ZW LOK
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
 • Drużynowo za miejsce I – puchar i dyplom Prezydenta Miasta Lublin
 • Drużynowo za miejsce II i III – puchar i dyplom Prezesa Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej  LOK w Lublinie
 • Indywidualnie–  za miejsca I, II, III oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców –  medale, dyplomy, nagrody – ZW LOK
BURSY I INTERNATY
 • Drużynowo za miejsce I – puchar i dyplom Prezydenta Miasta Lublin
 • Drużynowo za miejsce II i III – puchar i dyplom Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie
 • Indywidualnie – za miejsca I, II, III oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców –  medale, dyplomy, nagrody- LOK 

Inne postanowienia:

 • Odpowiedzialny za realizację zawodów: Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie.
 • Szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów Wiesław Bodo, tel. 606 423 665
 • Za dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun.
 • Do spraw nieomówionych w ww. regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Zawodnicy są ubezpieczeni polisą NW i OC na 2018 rok.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:


Honorowy Patronat: