XIII noworoczny turniej szachowy – 2019 r.

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie serdecznie zaprasza młodzież lubelskich burs i internatów (dziewczęta i chłopcy) pod opieką wychowawcy do wzięcia udziału w XIII Noworocznym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie.

Partie rozgrywane będą w świetlicy Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 7 w Lublinie dnia 6 lutego 2019 r. od godz. 16.00, w kategorii indywidualnej, „systemem szwajcarskim” 5 minut na zawodnika, plus 5 sekund bonifikaty za ruch.

Dla uczestników i opiekunów przewidziane są dyplomy a dla zwycięzców nagrody.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału drogą elektroniczną lub w sekretariacie bursy do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz.10.00  podając imię i nazwisko uczestnika ( do trzech uczestników z placówki), opiekuna (mile widziany tel. kontaktowy lub adres mailowy) oraz nazwę placówki.

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Panią Moniką Kowalską -509 157 910 i z Panem Krzysztofem Iwanickim Tel. 503468010.

Z poważaniem

Grażyna Piotrowska

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie