Wystawa Wojna i Pokój

Tematyka wojenna obecna jest w sztuce od zawsze. XX wiek przyniósł dwie wojny o zasięgu ogólnoświatowym, szczególnie dotkliwe dla Polski. Historia Polski pod zaborami oraz trauma holokaustu odbiły piętno na twórczości artystów. Dopiero następne pokolenie mogło z dystansem spojrzeć na dzieje historii, oswoić traumę, upamiętnić zdarzenia, tworząc nurt tzw. post-pamięci. Dziś artyści, z perspektywy czasu próbują przepracować historię, dając jej nowy wymiar. 3 listopada wychowankowie wraz z wychowawczynią – Panią Jagodą Podkalicką wybrali się na wystawę WOJNA I POKÓJ, zorganizowaną w Galerii Labirynt. Wystawa dotyczyła współczesnej ikonografii militarnej i wojennej. Oprowadziła nas po niej Agnieszka Cieślak, pracownik galerii, opowiadając o autorach prac, wprowadzając w tematykę wojenną z perspektywy artystów, którzy poprzez prace chcieli podzielić się z nami swoją wrażliwością, refleksją, przemyśleniami na temat wojny oraz wizją pokoju. Spotkanie w Galerii Labirynt pozwoliło nam na spojrzenie na wojnę z perspektywy strachu, ale również pokazało fascynację nią. Jest to bardzo aktualny temat zwłaszcza, że jesteśmy świadkami dramatów i konfliktów zbrojnych na świecie i w Europie, które zagrażają pokojowi.