Wychowanka Bursy Szkolnej Nr 1 Patrycja Popko zajęła I miejsce w Konkursie Poetyckim za wiersz: „Nienawiść”

16.02.2016 r w Lublinie w Trybunale Koronnym odbyło się rozstrzygnięcie XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”. Honorowy patronat nad konkursem objął Radny Miasta Lublin P. Marcin Nowak. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Dyplom - Konkurs Poetycki