Wskazówki jak rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci

W internecie istnieją różne zespoły i linie pomocowe w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci, również w zakresie bezpieczeństwa w internecie; dostarczają wiedzy, wskazówek rozwiązania problemu oraz wsparcia psychologicznego.

 

UCZNIU!

Jeżeli jesteś/byłeś ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy lub niepokoi Cię jakieś zdarzenie związane z bezpieczeństwem cyfrowym, a trudno Ci porozmawiać z osobą dorosłą z Twojego otoczenia skorzystaj z telefonów zaufania:

 • 800 12 12 12  – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
  Telefon jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.
 • 116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   – www.116111.pl
  Bezpłatna i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży prowadzony od 2008 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

RODZICU!

Rozmawiaj z dzieckiem o wszelkich niepokojących symptomach czy zaobserwowanych zjawiskach, a także staraj się odpowiednio zareagować. Pomocą może służyć także szkoła. Pamiętaj o rozmowie z wychowawcą i psychologiem szkolnym.

 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  – www.800100100.pl
  To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

NAUCZYCIELU!

Szkoła powinna przeprowadzać lekcje na temat cyberprzemocy na każdym etapie nauki, żeby każdy z uczniów wiedział, co powinien zrobić w przypadku, kiedy dotknie go cyberprzemoc lub kiedy będzie jej świadkiem. Jasne i proste procedury, ujęte w dokumentacji szkolnej, pomogą zapobiegać temu zjawisku i zminimalizować jego niepożądane skutki.

Poczytaj nasz poradnik:

Zdobądź certyfikat kursu e-learningowego:

 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci  – www.800100100.pl
  To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Rad i pomocy możemy szukać także w istniejących zespołach reagujących na zdarzenia w internecie, takich jak Dyżurnet.pl – to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie.

Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą:

 Jeśli zachodzi podejrzenie, iż doszło do przestępstwa, powinniśmy zgłosić to policji!

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *