Warsztaty edukacyjne w IPN

We czwartek, 14 listopada 2019 r., reprezentacja naszej bursy w składzie: Jakub Iluk, Kamil Lewandowski, Łukasz Staniak, Kacper Szepel pod opieką wych. Marzeny Mitury udała się na warsztaty edukacyjne – „Wrzesień ’39 na Lubelszczyźnie”. Organizatorem tego wydarzenia był lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów przybliżających nam Lublin, którego już nie ma, gdyż został bezpowrotnie zmieniony przez działania wojenne. Zapoznaliśmy się z życiem kulturalnym miasta tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Mieliśmy okazję porównania organizowanych w tamtym czasie imprez miejskich do wydarzeń znanych nam ze współczesnego kalendarza kulturalno – oświatowego.
Następnie poznaliśmy przebieg działań obronnych zorganizowanych w Lublinie we wrześniu 1939 r.
Po interesujących wykładach, przyszedł czas na działania praktyczne. Wzięliśmy udział w warsztatach plastycznych, w trakcie, których tworzyliśmy stylizowane na stare – karty albumowe ze zdjęciami przedstawiającymi przedwojenny Lublin.
W dalszej części spotkania, pracowaliśmy z tekstami źródłowymi ukazującymi sytuację mieszkańców Lublina tuż po wybuchu wojny. Celem tego działania było uświadomienie nam skutków wybuchu wojny dla ludności cywilnej, tragicznego wpływu wydarzeń politycznych na losy jednostek.
Przez cały czas trwania warsztatów, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej zachęcali nas do pobierania na smartfony specjalnej aplikacji: „Lublin’39”, testowania jej i przekazywania swoich uwag. Aplikacja ta przybliża wydarzenia mające miejsce w Lublinie we wrześniu 1939 roku. Za pomocą multimediów, zachowanych zdjęć, wspomnień naocznych świadków oraz innych źródeł przedstawia historię bombardowań miasta oraz jego bohaterskiej obrony.
Na koniec udaliśmy się na spacer ulicami Lublina, by na własne oczy popatrzeć na miejsca, których historię poznawaliśmy w trakcie spotkania w IPN-ie.