V. WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ z okazji obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej

V. WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ
z okazji obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej

 

Od wielu lat propagujemy idee patriotyzmu i obronności kraju wśród młodzieży szkolnej
oraz wychowanków burs i internatów Lublina i województwa lubelskiego.

REGULAMIN

Honorowy Patronat
 • Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Prezydent Miasta Lublin
Patronat
 • Związek Piłsudczyków RP
 • Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia
 • Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego
 • Zarząd Rady Dzielnicy „Wieniawa”
Patronat Medialny: Tygodnik „Nowy Tydzień”
Cel zawodów:
 • Krzewienie i kultywowanie tradycji patriotycznych
 • Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży
 • Wyłonienie najlepszych zawodników
 • Sportowa rywalizacja
Organizator:
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie
 • Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju w Lublinie
UCZESTNICY:
 • 3-osobowe drużyny (dziewcząt lub chłopców albo zespoły mieszane) uczniów szkół podstawowych – klas III gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków burs i internatów
 • Obowiązkowa, ważna legitymacja szkolna
 • Dopuszcza się udział więcej niż jednej drużyny w zawodach po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem zawodów
Sekretariat zawodów: Krzysztof Iwanicki – nauczyciel-wychowawca, animator sportu
Kierownik zawodów: Wiesław Bodo – nauczyciel-wychowawca, instruktor strzelectwa sportowego
Zgłoszenie udziału: Zgłoszenia można dokonywać listownie na adres: Bursa Szkolna Nr 1, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin; faxem: 81 533-05-30 lub e-mailem: wykorzystując „kartę zgłoszeń” – do dnia 20 marca 2019 r.
Miejsce i termin:
 • Strzelnica pneumatyczna w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 7
 • 28 marca 2019 r. (czwartek)
Sędziowie:
 • Szyszkowski Zbigniew, s. kl. Państwowej PZSS – sędzia główny
 • Lipczyński Piotr, s. kl. III PZSS – sędzia osi 10 m
 • Michał Kamela, s. kl. III PZSS – sędzia osi 10 m

 

PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODÓW

Program zawodów:
 • godz. 09.00 – otwarcie zawodów
 • godz. 09.15 – 17.00 – przeprowadzanie zawodów
 • godz. 17.30 – wręczenie pucharów, medali, dyplomów, nagród, zakończenie zawodów
Konkurencja:
 • Karabinek pneumatyczny. Postawa stojąca
 • Karabinek FWB 300, kaliber 4,5 mm, odległość 10 m. 5 strzałów próbnych, 30 strzałów ocenianych (po 5 strzałów do tarczy) dla szkół ponadpodstawowych – czas 30 minut, natomiast dla szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych – 5 strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych, po 5 strzałów do tarczy w czasie 20 minut

Broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy zawodów

Klasyfikacja:
 • Drużynowa za I, II, III miejsce w kategorii uczniów szkół podstawowych – klas III gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków burs i internatów – puchary, dyplomy, nagrody
 • Indywidualna oddzielnie w kategorii uczniów szkół podstawowych – klas III gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków burs i internatów – dziewcząt i chłopców za miejsca I, II, III – medale i dyplomy, nagrody
Inne postanowienia:
 • Odpowiedzialny za realizację zawodów jest Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie
 • Szczegółowych informacji udziela Wiesław Bodo – tel. 606 423 665
 • Umiejętność posługiwania się karabinkiem FWB 300 przez zawodników potwierdza opiekun i bierze za to pełną odpowiedzialność
 • Do spraw nieomówionych w regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
 • Zawodnicy są ubezpieczeni polisą NW i OC/LOK na 2019 rok

Grażyna Piotrowska
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie

Do pobrania: