Uroczyste podsumowanie Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Murale i mozaiki miasta Lublin” – z okazji 700-lecia miasta Lublin

25 maja 2017 r. w odbyło się w naszej bursie uroczyste podsumowanie Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Murale i mozaiki miasta Lublin” – z okazji 700-lecia miasta Lublin. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Lublin oraz Grupa Fotografów Lubelskich, Rada Dzielnicy Wieniawa i Nowy Tydzień. Nadesłane prace prezentowały przede wszytki murale znajdujące się w rożnych dzielnicach miasta oraz dwie charakterystyczne mozaiki. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży sztuką w przestrzeni miejskiej i pięknem Lublina oraz rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie a także rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Spośród wszystkich prac decyzją jury wyłoniono Laureatów:

  • I MIEJSCE – Marta Klimiuk – Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie
  • II MIEJSCE – Natalia Mrowca – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
  • III MIEJSCE – Weronika Gola – Zespół Szkół nr 1 w Lublinie im. W. Grabskiego

Następującym uczestnikom wręczono Wyróżnienia:

  • Katarzyna Guz – Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie
  • Patryk Głażewski – Zespół Szkół nr 1 w Lublinie im. W. Grabskiego
  • Alicja Maksymiuk – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
  • Karol Przychodzki – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie

Nagrodę Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie uzyskali:

  • Dominika Wiertel – Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie
  • Arkadiusz Gołębiowski – II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie im.  H. J. Zamoyskiego

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu!

Galeria prac konkursowych: