Tydzień Edukacji Globalnej 2018

Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie włączyła się aktywnie w działania dotyczące tematyki tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej (19.XI-25.XI. 2018 r.).

  • Przeprowadzono akcję plakatowo-informacyjną dokonując wizualizacji plakatów dotyczących tematyki oraz celowości organizowanego Tygodnia Edukacji Globalnej oraz informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Młodzież z wychowawcami przygotowała gazetkę na temat Tygodnia Edukacji Globalnej pt. Cele Zrównoważonego Rozwoju.
  • Zrealizowano dwa zajęcia tematyczne, podczas których przy pomocy metod aktywizujących przekazano młodzieży nową wiedzę z zakresu ubóstwa, głodu, edukacji, zdrowia, równości płci, wody i warunków sanitarnych, energii, wzrostu gospodarczego, godnej pracy, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz klimatu.
  • Przeprowadzono warsztaty z edukacji globalnej. Uczestnicy pracowali w małych grupach wybierając jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju, opracowując plakat, którego treść prezentowano innym zespołom.
  • Z plakatów wykonanych podczas warsztatów zorganizowano wystawę dla wszystkich 160 wychowanków bursy.

W działania TEG najaktywniej włączyły się wychowawczynie: Pani Aneta Waleniak oraz Pani Justyna Oleszkiewicz.

****************************************************************

****************************************************************