TURNIEJ SZACHOWY

W dniu 1 grudnia br. w ramach III edycji projektu „Piękno jest w nas” organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, przedstawiciele naszej młodzieży pod kierunkiem wicedyrektora Pana Andrzeja Mazurka wzięli udział w III Międzyinternackim Turnieju Szachowym pt.: „Zawsze istnieje właściwe posunięcie, trzeba je tylko znaleźć”.

W turnieju przeprowadzonym systemem szwajcarskim nasi wychowankowie zdobyli odpowiednio:

I miejsce – Mateusz Szutko

III miejsce – Michał Gacan

Jesteśmy dumni z naszych kolegów! Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej królewskiej grze!