szkolenie pt.: „Stosowanie metod badawczych w pracy opiekuńczo – wychowawczej w odniesieniu do pracy z grupą młodzieży”

26 listopada br. w naszej placówce odbyło się szkolenie pt.: „Stosowanie metod badawczych w pracy opiekuńczo – wychowawczej w odniesieniu do pracy z grupą młodzieży”. Szkolenie miało charakter otwarty i było zorganizowane przez Doradcę Metodycznego Pana Wiesława Bodo. Wspólnie z wychowawcami innych burs mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę i warsztat pracy. Dzięki Pani Małgorzacie Nowak – trenerce i publicystce, poznaliśmy nowe metody badawcze, które na pewno wykorzystamy w swojej pracy dydaktycznej z młodzieżą. Dziękujemy serdecznie za konstruktywnie spędzony czas i do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!