Szkolenie kadry pedagogicznej naszej bursy „Uczeń w sieci”

11.12.15 kadra pedagogiczna naszej bursy odbyła szkolenie „Uczeń w sieci” z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Koordynatorem projektu była Pani Kasia Daniło, która wraz z Panią Urszulą Przybylską, Anetą Pituchą i Panem Wiesławem Bodo po odpowiednich szkoleniach w tym zakresie przeszkolili pozostałych członków kadry pedagogicznej. Prowadzący przedstawili szereg niebezpieczeństw, z którymi na co dzień może mieć do czynienia młodzież, takich jak zjawisko cyberprzemocy ze szczególnym uwzględnieniem stalkingu, trudności związane z ochroną danych osobowych czy naruszanie praw autorskich. Szkolenie obejmowało zarówno przyczyny, skutki, profilaktykę oraz sposoby rozwiązywania zaistniałych już problemów zarówno na płaszczyźnie wychowawczej jak i prawnej, a także charakterystykę sprawców i ofiar.