• Image
  • Image
  • Image
  • Image

Sylwia Baran, Anita Paluch – sukcesy w XIX Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Świat jest teatrem”

18 listopada 2015 r. po raz kolejny nasza bursa była reprezentowana w prestiżowym konkursie recytatorskim, jakim jest XIX Jesienny Konkurs Recytatorski. W tym roku – Roku Teatru – temat konkursu brzmiał: „Świat jest teatrem”.

Organizatorami Konkursu były: Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Przesłuchania uczestników odbyły się w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie. Adresatami konkursu byli – miłośnicy kultury żywego słowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci i dorośli. Ten etap konkursu (powiatowy) obejmował mieszkańców miasta Lublina, powiatu lubelskiego ziemskiego i powiatu świdnickiego.

W obecnej edycji, uczestnicy zachęceni przez organizatora do doboru repertuaru związanego z teatrem, jako miejscem, gdzie wszystko może się zdarzyć, prezentowali utwory zaskakujące, uruchomiające wyobraźnię. Była to głównie poezja współczesna.

Reprezentantkami naszej placówki (w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli), przygotowanymi do prezentacji przez p. Annę Rzepniewską, były dwie nasze wychowanki:

Sylwia Baran, prezentująca wiersz Adama Zagajewskiego „Tadeusz Kantor”

Anita Paluch, prezentująca wiersz Anny Piwkowskiej „Zupełnie inne psy”.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło ponad 40 uczestników. Poziom recytatorski był bardzo wysoki, ciekawy był też dobór repertuaru. Nasi uczestnicy zaprezentowali znakomity poziom recytacji, ciekawy dobór repertuaru, co zostało dostrzeżone przez jurorów

Sylwia Baran zdobyła nominację do następnego – wojewódzkiego etapu konkursu, zaś Anita Paluch zdobyła wyróżnienie w konkursie. To dla nas zaszczyt, zwłaszcza, że konkurs prezentuje znamienity poziom i gromadzi grono znakomitych recytatorów.

Zaszczytem było uczestnictwo i zdobycie nagród przez nasze wychowanki w konkursie o tak znamienitym poziomie.

Gratulacje!!! Powodzenia w dalszych działaniach!!!