Światowy Dzień Książki

Czytanie na izolowanie !!!

23 kwietnia (od 1995 roku) przypada największe, międzynarodowe ŚWIĘTO czytelników, bibliofilów i miłośników książek i oczywiście ich twórców – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto obchodzone jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.

Dla złożenia hołdu Świętu powstał Światowy Hymn Książki jako symboliczny projekt Światowej Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016. Tekst hymnu, to wiersz”  Tadeusza Różewicza „Włosek poety”, autorem muzyki jest Jan Kanty Pawluśkiewicz. Tekst utworu przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. Hymn łączy Czytelników z całego świata, tak aby ani język, ani kultura nie były barierą utrudniającą wspólne działanie. Wysłuchajcie go 23 kwietnia !

„Słyszycie Czasem wisi coś

na jednym włosku wisi

Dziś włoskiem tym poety głos

Słyszycie

Ktoś tam słyszy”

T.Różewicz