Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej

Dnia 09.02.2017 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską. Tematem prelekcji było: „Konsekwencje prawne stosowania przemocy, cyberprzemocy, picia alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania innych używek odurzających”.