Spotkanie profilaktyczne ze studentami Uniwersytetu Medycznego

W dniu 3 listopada 2016 roku w bursie odbyło się spotkanie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na którym poruszone zostały dwa zagadnienia:

  • pierwsze z nich, to FAS – Alkoholowy zespół płodowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.
  • drugie to temat chorób związanych ze szpikiem kostnym, na którym dowiedzieliśmy się, kto i w jaki sposób może zostać dawcą szpiku (tak zwanym bliźniakiem genetycznym).