Spotkanie edukacyjno – prewencyjne z reprezentantką Fundacji „La Strada”

W dniu 23 marca 2017r. grupa młodzieży z naszej bursy uczestniczyła w spotkaniu edukacyjno – prewencyjnym z reprezentantką Fundacji „La Strada” – panią Joanną Garnier. Prowadząca spotkanie poinformowała o potencjalnych zagrożeniach związanych z handlem ludźmi, jako problemem łamania praw człowieka, wskazała sposoby uniknięcia zagrożeń oraz sieć możliwości pomocowych.

La Strada jest Fundacją zajmującą się pomocą ofiarom mitu lepszych zarobków i pracy na Zachodzie.  To spotkanie było ostrzeżeniem przed takimi sytuacjami, skierowanym głównie do młodych, którzy być może udadzą się wkrótce za granicę.