Rok 2018 – tak wiele dziać się będzie…

Rok 2018 obfituje w wiele szczególnie ważnych dla Polski rocznic. Rok 2018 to przede wszystkim:

  • Rok Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  • to także rok ustanowiony przez Sejm RP „Rokiem Praw Kobiet”, co ma związek z 100 rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych

  • patronem 2018 r. Sejm RP ustanowił Zbigniewa Herberta,  mija bowiem 20 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich poetów XX wieku

 

Aby podkreślić znaczenie tych rocznic wychowankowie sekcji bibliotekarskiej, pod okiem opiekuna sekcji Pani Teresy Rzepniewskiej zaprojektowali i wykonali prezentowane powyżej tablice informacyjno-pamiątkowe.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *